cantabundus

2 pohledy na akci Jsme odvážní?

Written on 11.3.2018   By   in veřejné

Pohled Zdeňky

JSME ODVÁŽNÍ?

  1. setkání mladých lidí a řeholníků z různých řádů a kongregací

 

Přijali jsme nabídku našich bratrů františkánů zpívat při mši svaté a adoraci na akci Jsme odvážní?, která se konala 6.2.2018 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Z původních třech mušketýrů s D’Artagnanem nás nakonec bylo sedm statečných.

Kostel plný řeholníků, řeholnic a mladých lidí nás přivítal klasicky – zimou. Ale i díky neobvyklému a krásnému pohledu, který se nám naskytl z kůru kostela, jsme na ni brzy zapomněli a hráli a zpívali z plna hrdla. Místní úžasná akustika milosrdně zakryla všechny naše nedokonalosti a my tak mohli přispět ke slavnostní atmosféře celé mše svaté.

Odměna za naši snahu přišla ještě dříve, než jsme čekali. Po mši svaté nás čekal stůl plný výborného občerstvení a dostali jsme se dokonce na chvíli i do ráje…tedy do místní klášterní rajské zahrady, kde ve skrytosti roste např. i 400 let starý tis.

Závěr večera jsme strávili v místní kapli, kde se konala adorace orámovaná našimi dvěma písněmi. Pak jsme se rozloučili s kostelem a domů si odnášeli trochu ticha, pokoje a naděje, že si snad v něm zazpíváme někdy znova, neboť jak se někteří z nás shodli, začíná nám přirůstat k srdci…

Pohled Katky

Komorní zpívání na akci JSME ODVÁŽNÍ?

Rádi jsme vyslyšeli pozvání a stali se hudebním doprovodným tělesem na akci JSME ODVÁŽNÍ? v kostele  Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Zahajovací mši svatou jsme doprovodili z chrámového kůru, závěrečnou adoraci chválami v kapli sv. Michala. Děkujeme P. Vianeyi za vlídné přijetí (i když nás zná ze Kbel), bratru Eliášovi za poodhalení utajovaných skutečností (tis a fíkovník na rajském dvoře), bratru Filipovi, že byl připraven se k nám hlásit (když se budeme cítit ztraceni). Sestře Jordáně za zázemí a vynikající atmosféru, která toto setkání prostoupila.

Comments are closed.