cantabundus

Noc kostelů 2018

Written on 19.6.2018   By   in veřejné

Letošní jubilejní ročník Noci kostelů v kostele sv. Alžběty Durynské ve Kbelech probíhal již od 15 hodin na farní zahradě. Do nehudebního programu se také zapojili členové Cantabundu a uspokojili tak chuťové buňky návštěvníků.

Jedním z hlavních bodů celého programu byl Koncert duchovní hudby, o jehož náplň se postaral Cantabundus, JAMM Kvartet a několik sólistů. Provedena byla díla autorů renesančních až po skladatele současné. Na koncertě vystoupili mladí sólisté Eliška Mervartová a Vít Fanta, výborná houslistka Zuzana Omelková a na klavír citlivě doprovázela Petra Kolátorová.

Cantabundus si nachystal ještě další bod programu a to Půhodinku rytmických písní a chval. Po pauze několik členů sboru usedlo za hudební nástroje a diváci se mohli zaposlouchat nebo si aktivně zazpívat rytmické písně.

Atmosféra celé akce se nesla v přátelském duchu a doufáme, že návštěvníky toto prostředí i společenství oslovilo.

Zde naleznete všechny krásné fotografie Petra Váni

 

 

Pozvánka na Noc kostelů

Written on 26.4.2018   By   in veřejné

Cantabundus již tradičně vystoupí v rámci Noci kostelů v kostele sv. Alžběty Durynské v Praze – Kbely.

Těšit se můžete na různorodý program. Na Koncertě duchovní hudby zazní skladby od ranných autorů až po skladatele 21. století. Mezi účinkujícími bude kromě Cantabundu i JAMM Kvartet a dva mladí sólisté. Později se Cantabundus přetaví do kapely a zahraje pásmo rytmických písní.

Nejen zpěvem živ je člověk, proto se kromě uměleckého vyžití můžete posilnit grilovanými dobrotami na farní zahradě, ochutnat mešní víno a s dětmi zahrát hry. To vše a ještě více najdete v programu kbelské Noci kostelů.

Plakát zde

2 pohledy na akci Jsme odvážní?

Written on 11.3.2018   By   in veřejné

Pohled Zdeňky

JSME ODVÁŽNÍ?

  1. setkání mladých lidí a řeholníků z různých řádů a kongregací

 

Přijali jsme nabídku našich bratrů františkánů zpívat při mši svaté a adoraci na akci Jsme odvážní?, která se konala 6.2.2018 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Z původních třech mušketýrů s D’Artagnanem nás nakonec bylo sedm statečných.

Kostel plný řeholníků, řeholnic a mladých lidí nás přivítal klasicky – zimou. Ale i díky neobvyklému a krásnému pohledu, který se nám naskytl z kůru kostela, jsme na ni brzy zapomněli a hráli a zpívali z plna hrdla. Místní úžasná akustika milosrdně zakryla všechny naše nedokonalosti a my tak mohli přispět ke slavnostní atmosféře celé mše svaté.

Odměna za naši snahu přišla ještě dříve, než jsme čekali. Po mši svaté nás čekal stůl plný výborného občerstvení a dostali jsme se dokonce na chvíli i do ráje…tedy do místní klášterní rajské zahrady, kde ve skrytosti roste např. i 400 let starý tis.

Závěr večera jsme strávili v místní kapli, kde se konala adorace orámovaná našimi dvěma písněmi. Pak jsme se rozloučili s kostelem a domů si odnášeli trochu ticha, pokoje a naděje, že si snad v něm zazpíváme někdy znova, neboť jak se někteří z nás shodli, začíná nám přirůstat k srdci…

Pohled Katky

Komorní zpívání na akci JSME ODVÁŽNÍ?

Rádi jsme vyslyšeli pozvání a stali se hudebním doprovodným tělesem na akci JSME ODVÁŽNÍ? v kostele  Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Zahajovací mši svatou jsme doprovodili z chrámového kůru, závěrečnou adoraci chválami v kapli sv. Michala. Děkujeme P. Vianeyi za vlídné přijetí (i když nás zná ze Kbel), bratru Eliášovi za poodhalení utajovaných skutečností (tis a fíkovník na rajském dvoře), bratru Filipovi, že byl připraven se k nám hlásit (když se budeme cítit ztraceni). Sestře Jordáně za zázemí a vynikající atmosféru, která toto setkání prostoupila.

Reportáž z Novoročního koncertu

Written on   By   in veřejné

Vstup do sezóny našeho sboru proběhl ve velkolepých prostorách Panny Marie Sněžné
na Jungmannově náměstí v Praze, řekněme na domovské půdě bratří františkánů.
Vánoční program zazněl v hlavní lodi kostela a jak Cantabundus, tak i JAMM jsme byli (a doufáme
i publikum) uchváceni nádhernou akustikou a atmosférou. Zazpívali jsme náš vánoční program s pocitem nádherného propojení s prostorem a mírem v duši. Nad našimi hlavami se vznášeli andělé a radostně s námi zvěstovali GLORIA IN EXCELSIS DEO.

Vánoční koncert

Written on 20.11.2017   By   in veřejné

Srdečně zveme na Vánoční koncert do kbelského kostela sv. Alžběty Durynské. Vystoupí místní sbor Cantabundus, vokální sdružení JAMM Kvartet a komorní orchestr Sordino. Na sólové housle zahraje Zuzana Omelková a za klavír usedne Petra Kolátorová. Těšit se můžete na staré vánoční zpěvy a koledy cizokrajné i ryze české. Přijďte se s námi naladit na vánoční dobu v neděli 17. prosince v 17 hodin.

 

Plakát Vánoční koncert 2017 zde