cantabundus

Autor: Andrea Čančarová Houfková

Tříkrálový koncert

Srdečně zveme na Tříkrálový koncert 6. ledna v 19,30 v kostele Panny Marie Sněžné v centru Prahy. Vystoupí pěvecký sbor Cantabundus, který působí při kostele sv. Alžběty v Praze Kbelích a JAMM Kvartet za klavírní spolupráce Petry Kolátorové. Na housle se představí Zuzana Omelková.
Uslyšíte vánoční písně a koledy v různých jazycích a výběr ze Svatoroční muziky Adama Michny.

Výtežek koncertu je věnován na Tříkrálovou sbírku.

Přijdťe podpořit dobrou věc a poslechnout si krásný koncert.

6.1.2020     18 837 Comments

Reportáž z Hájku

Hájecká pouť

1.5.2019

aneb jak jsme si málem udělali celonárodní ostudu

 

Když na začátku roku přišla nabídka zpívat v Hájku na první letošní pouti, pár z nás opět souhlasilo bez váhání. Postupem času se k nám připojovalo čím dál víc lidí, až na poslední zkoušce jsme si odsouhlasili, že budeme zpívat skoro v plném počtu. Měli jsme už vybraný repertoár skladeb jak ke mši svaté, tak na minikoncert, když tu nám Ája sdělila to velké překvapení, které nám Filip málem ani neřekl: celá mše bude živě přenášena rádiem Proglas! Všechny nás polilo horko při představě toho celonárodního průšvihu, kdybychom jeli jen v pěti. A další vlna horka nás zalila při pohledu na náš sestavený program, kdy jsme odvážně vybrali skladby i hodně těžké, které se nám ne vždy podaří. Takže jsme hned vzali tužku a začali škrtat, přepisovat a vymýšlet jiné – takové, které umíme a jsme si v nich (aspoň většinou) jistí.

Počáteční nervozita z nás stihla opadnout během krátké písně na vstup „Hle stojím u dveří a tluču“, kterou jsme místo trojího opakování zpívali nečekaně více než tři minuty, než se usadili všichni kněží a ministranti. Pak nás Filip při promluvě zasáhl třeba svými slovy o vděčnosti a trpělivosti, takže na nějakou trému jsme ani nemysleli a i Ubi Caritas k přijímání jsme zazpívali skoro bez chybičky. A pokud byly na závěrečném minikoncertu nějaké chyby, nikdo si toho určitě nevšiml – neboť skoro všichni posluchači opět zmizeli k Filipovu stánku s občerstvením.:-)

Tentokrát jsme se ale dočkali ještě jednoho nečekaného potlesku. Při průzkumu kláštera jsme narazili na opravený refektář, kde byla tak úžasná akustika, že jsme ji hned museli zkusit. Naše zpívání pro radost mělo snad i více nadšených posluchačů než náš minikoncert, a ještě k tomu jsme objevili i místo, kde bychom mohli (s dovolením bratří) natočit naše první CD.

Z Hájku jsme pak odjížděli s žaludkem plným výborného jídla z Filipova stánku i s úlevou, že jsme si nakonec celonárodní ostudu neudělali.

Zdeňka

17.7.2019     16 302 Comments

Hájecká pouť

3. listopadu 2018

„Jeďte, prosím, do Hájku…“ Tato věta zazněla po ekumenickém koncertě z úst našich otců františkánů.  Nechtěli tím eufemisticky říct, co si myslí o našem zpěvu, ale šlo o pozvání zpívat na letošní poslední hájecké pouti. Ať už to bylo pod vlivem přetrvávajícího nadšení z koncertu nebo díky vzpomínkám na loňský rok, kdy nás toto poutní místo uchvátilo, pár z nás souhlasilo hned, i kdybychom tam měli být jen ve čtyřech.

Nakonec jsme dorazili skoro v plné sestavě na místo, kde jsme se mohli hned cítit jako doma, neboť nás tam uvítala podobná zima, jako teď bývá v našem kbelském kostele. Naštěstí nás tam čekalo také vřelé přivítání všech třech našich otců Vianneye, Filipa i Lukáše. V 11 hodin začala mše svatá, která se k mému údivu nesla v duchu památky všech zemřelých. Ale když otec Filip ve svém kázání upozornil na to, že dnes spoustu duší z očistce vejde díky našim modlitbám do nebe, ulevilo se mi, neboť už nevadilo, že jsme výběr písniček ke mši zaměřili spíše podle slavnosti Všech svatých…vždyť duše v očistci je vlastně čekatelem na svatost.:-)

 

Po mši svaté a litaniích jsme pak s krátkým pásmem našich sborových písní a lidovek vystoupili před obecenstvem, které bylo poněkud prořídlé. Důvod jsme pochopili vzápětí…účastníky poutě totiž zlákala nekalá konkurence v podobě Filipova stánku s občerstvením. Když jsme ale pak i my ochutnali vynikající grilovanou klobásu či pravou nefalšovanou alžírskou kávu, odpustili jsme mu a ještě rádi jsme za končili naši druhou hájeckou pouť právě u něj.

 

Zdeňka

 

    15 011 Comments

Vzpomínka na Ekumenický koncert

Vzpomínka Zdeňky

EKUMENICKÝ KONCERT

 

„…kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)

 

Jak se co nejlépe připravit na koncert? Nejprve je potřeba nakoupit všechny potřebné ingredience a pak strávit spoustu času pečením, vařením a smažením. Protože toto nebyl jen obyčejný koncert, ale pokračování naší družby se sborem Vodopád z Nové Paky. A jako správní hostitelé musíme přece zajistit i co nejlepší pohoštění, aby se naši hosté u nás cítili alespoň stejně dobře jako my u nich. Ája samozřejmě nezapomněla ani na hudební stránku setkání a posledních pár zkoušek nás držela pevně v rukou, abychom si neutržili ostudu.

 

Koncert zahájil otec Filip, který zavzpomínal na své mládí a na své první setkání s hlavou rodu Čančíků Bohdanem. U první skladby Vodopádu si někteří z nás říkali, že je nám trochu povědomá. Chvíli nám trvalo, než jsme poznali Žalm 92, který se právě učíme. Je vidět, že ještě bude chvíli trvat, než se naše verze alespoň přiblíží té jejich. Po dalších skladbách od autorů z různých koutů světa jsme nastoupili my.

 

Nevím, jestli to bylo dvojnásobným požehnáním, které jsme před koncertem dostali od našich otců Lukáše a Filipa, ale připadalo mi, že zpíváme s lehkostí, radostí a bez trémy, což snad bylo i na našem projevu nejen slyšet, ale i vidět. Dokonce i oblíbený, ale obávaný „The Ground“ od skladatele Ola Gjeilo se nám s pomocí naší úžasné klavíristky Petry Kolátorové, která zakryla naše nedostatky, snad poprvé opravdu podařil. Nebo to možná bylo tím, že jsme nebrali dnešní koncert jako příležitost předvést se, ale spíše jako možnost setkat se s lidmi, kteří s námi sdílíme nejen společnou lásku ke zpěvu, ale s kterými můžeme zažít i pravdivost výše uvedeného citátu, kterým Bohdan při své úvodní řeči zastřešil toto setkání. Koncert jsme pak společně s Vodopádem završili písněmi – Janáčkovým „Pán Bůh vám zaplať“ a „Sicut locutus“ od J.S. Bacha, po kterých pak následovalo dlouho připravované agapé. Vypadá to, že se naše družba zdárně rozvíjí, neboť při společném hodování jsme obdrželi další pozvání, tentokrát na zámek. Takže příště na viděnou v Domažlicích!

30.10.2018     16 386 Comments

EKUMENICKÝ KONCERT

Srdečně zveme na Ekumenický koncert v sobotu 13. října 2018 v 17 hodin v kostele sv. Alžběty Durynské v Praze – Kbely.

Uslyšíte náš sbor Cantabundus a hosta z Nové Paky, pěvecký sbor Vodopád. Na programu zazní díla klasických i soudobých autorů duchovní hudby a nebudou chybět ani spirituály.

Plakát zde

9.10.2018     15 684 Comments

Noc kostelů 2018

Letošní jubilejní ročník Noci kostelů v kostele sv. Alžběty Durynské ve Kbelech probíhal již od 15 hodin na farní zahradě. Do nehudebního programu se také zapojili členové Cantabundu a uspokojili tak chuťové buňky návštěvníků.

Jedním z hlavních bodů celého programu byl Koncert duchovní hudby, o jehož náplň se postaral Cantabundus, JAMM Kvartet a několik sólistů. Provedena byla díla autorů renesančních až po skladatele současné. Na koncertě vystoupili mladí sólisté Eliška Mervartová a Vít Fanta, výborná houslistka Zuzana Omelková a na klavír citlivě doprovázela Petra Kolátorová.

Cantabundus si nachystal ještě další bod programu a to Půhodinku rytmických písní a chval. Po pauze několik členů sboru usedlo za hudební nástroje a diváci se mohli zaposlouchat nebo si aktivně zazpívat rytmické písně.

Atmosféra celé akce se nesla v přátelském duchu a doufáme, že návštěvníky toto prostředí i společenství oslovilo.

Zde naleznete všechny krásné fotografie Petra Váni

 

 

19.6.2018     16 888 Comments

Pozvánka na Noc kostelů

Cantabundus již tradičně vystoupí v rámci Noci kostelů v kostele sv. Alžběty Durynské v Praze – Kbely.

Těšit se můžete na různorodý program. Na Koncertě duchovní hudby zazní skladby od ranných autorů až po skladatele 21. století. Mezi účinkujícími bude kromě Cantabundu i JAMM Kvartet a dva mladí sólisté. Později se Cantabundus přetaví do kapely a zahraje pásmo rytmických písní.

Nejen zpěvem živ je člověk, proto se kromě uměleckého vyžití můžete posilnit grilovanými dobrotami na farní zahradě, ochutnat mešní víno a s dětmi zahrát hry. To vše a ještě více najdete v programu kbelské Noci kostelů.

Plakát zde

26.4.2018     14 800 Comments

2 pohledy na akci Jsme odvážní?

Pohled Zdeňky

JSME ODVÁŽNÍ?

  1. setkání mladých lidí a řeholníků z různých řádů a kongregací

 

Přijali jsme nabídku našich bratrů františkánů zpívat při mši svaté a adoraci na akci Jsme odvážní?, která se konala 6.2.2018 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Z původních třech mušketýrů s D’Artagnanem nás nakonec bylo sedm statečných.

Kostel plný řeholníků, řeholnic a mladých lidí nás přivítal klasicky – zimou. Ale i díky neobvyklému a krásnému pohledu, který se nám naskytl z kůru kostela, jsme na ni brzy zapomněli a hráli a zpívali z plna hrdla. Místní úžasná akustika milosrdně zakryla všechny naše nedokonalosti a my tak mohli přispět ke slavnostní atmosféře celé mše svaté.

Odměna za naši snahu přišla ještě dříve, než jsme čekali. Po mši svaté nás čekal stůl plný výborného občerstvení a dostali jsme se dokonce na chvíli i do ráje…tedy do místní klášterní rajské zahrady, kde ve skrytosti roste např. i 400 let starý tis.

Závěr večera jsme strávili v místní kapli, kde se konala adorace orámovaná našimi dvěma písněmi. Pak jsme se rozloučili s kostelem a domů si odnášeli trochu ticha, pokoje a naděje, že si snad v něm zazpíváme někdy znova, neboť jak se někteří z nás shodli, začíná nám přirůstat k srdci…

Pohled Katky

Komorní zpívání na akci JSME ODVÁŽNÍ?

Rádi jsme vyslyšeli pozvání a stali se hudebním doprovodným tělesem na akci JSME ODVÁŽNÍ? v kostele  Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Zahajovací mši svatou jsme doprovodili z chrámového kůru, závěrečnou adoraci chválami v kapli sv. Michala. Děkujeme P. Vianeyi za vlídné přijetí (i když nás zná ze Kbel), bratru Eliášovi za poodhalení utajovaných skutečností (tis a fíkovník na rajském dvoře), bratru Filipovi, že byl připraven se k nám hlásit (když se budeme cítit ztraceni). Sestře Jordáně za zázemí a vynikající atmosféru, která toto setkání prostoupila.

11.3.2018     17 181 Comments

Reportáž z Novoročního koncertu

Vstup do sezóny našeho sboru proběhl ve velkolepých prostorách Panny Marie Sněžné
na Jungmannově náměstí v Praze, řekněme na domovské půdě bratří františkánů.
Vánoční program zazněl v hlavní lodi kostela a jak Cantabundus, tak i JAMM jsme byli (a doufáme
i publikum) uchváceni nádhernou akustikou a atmosférou. Zazpívali jsme náš vánoční program s pocitem nádherného propojení s prostorem a mírem v duši. Nad našimi hlavami se vznášeli andělé a radostně s námi zvěstovali GLORIA IN EXCELSIS DEO.

    15 983 Comments